3. postna nedelja

  • konec: Kraljevo znamnje, križ stoji 66 (2. kitica: Zveličar s križem vabi nas), Oljsko goro tiha noč pokriva 81 (4. kitica: O ne, Jezus, mi ne zapustimo)