Žegnanjska nedelja

"Žegnanjska" nedelja se v določeni cerkvi obhaja na nedeljo po spominskem dnevu posvetitve določene cerkve ali na 4. nedeljo v oktobru.

Pri vsaki posvečeni katoliški cerkvi, torej stavbi, ki ni le blagoslovljena (tj. prošnja, da neka stvar pomaga človeku pri zmagi dobrega nad slabim ali da bi v človeku zmagovalo dobro nad slabim), ampak tudi posvečena (izuzeta iz posvetne rabe in posvečena samo Bogu, torej maziljena s sv. oljem, navadno na 12. ali le na 4. mestih cerkvenih zidov, kjer so potem običajno nameščeni ali le naslikani spominski posvetilni križi, maziljena pa je tudi miza oz. menza glavnega daritvenega oltarja, ki simbolizira žrtvenik, Jezusa Kristusa in mizo zadnje večerje, skratka evharistijo), se v cerkvenem letu praznujeta dva spomina, povezana s samo stavbo cerkve: en spomin ali praznik je na dan, ko goduje zavetnik cerkve, običajno upodobljen v glavnem oltarju ali v oltarnem nastavku ali na steni nad glavnim oltarjem, in ga (ta praznik) imenujemo "patrocinij" ali »sm'nj«, drugi tak spomin pa je na dan, ko je bila cerkev posvečena - na ta dan ali na bližnjo nedeljo (v naprej) se tako vsako leto obhaja "Žegnanjska" nedelja ali "Farno žegnanje", če gre za župnijsko cerkev. V tistih cerkvah, kjer pa se ne ve za dan posvečenja cerkve, pa se tega spominjajo na skupno jim določeno "Žegnanjsko" nedeljo, ki je tudi napisana na skupnem cerkvenem katoliškem oz. svetniškem koledarju (navadno 4. nedelja v oktobru). V spodaj predlaganih pesmih se tako skušamo spominjati same bogoslužne stavbe, božje hiše, cerkve in njenih ključnih delov za evharistijo in molitev ter »klicanju« k njim, torej da se zberemo okrog oltarja, tabernaklja, zato tudi zvonovi idr., ki vabijo k občestveni molitvi, saj ima ta prednost pred zasebno molitvijo in večjo moč.

- uvod: V hišo božjo smo dospeli 400, Zvonovi so zapeli 404, Kristus, vogelni si kamen (himna hvalnic skupnih molitev ob posvetitvi cerkve po napevu Oče večni v visokosti 1 392)
- psalm: Nedelje med letom 8 336 (531), odpev V Gospodovo hišo pojdemo veseli, Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji (M. Tomc), Locus iste (Bruckner)
- darovanje: Oče večni na oltar 410, Zdaj pohitimo pred oltar 418
- obhajilo: V tabernaklju tiho bivaš 456
- konec: Zvonovi zvonijo 222