Zahvalna nedelja, 1. nedelja v novembru

Šotorski praznik, ki je zadnji od treh judovskih romarskih praznikov, so Judje obhajali osem dni, od 15. do 22. tišrija (čas od druge polovice septembra in prva polovica oktobra), v spomin na življenje v preprostih šotorih med štiridesetletnim bivanjem v puščavi, ko so bili na poti iz Egipta v obljubljeno deželo. Na ta praznik so se Judje zahvaljevali za letino (trgatev!); tudi ta praznik je dobil pozneje eshatološki značaj in na ta dan so se vnaprej veselili zaradi blagoslovov mesijanske dobe (prim. Zah 14,16-19). Med praznikom so si judovske družine postavile zasilne koče (»šotore«), da bi s simboličnim prebivanjem v njih podoživele bivanje v puščavi.

  • Hvali Gospoda 789, Ponižno stopimo 387 (2. kitica: Nebo si ustvaril), Zvonovi so zapeli 404 (2. kitica: Življenje si podaril), Zemlja, morje, vsa narava 416, Zemljo, Bog, si nam podaril 417 (1. in 2. kitica)
  • psalm: Ps 150, Zahvala
  • aleluja: Najprej Bogu (P. I. Čajkovski)
  • darovanje: Zemljo Bog si nam podaril 417
  • obhajilo: Bodi hvaljeno češčeno 420, Hvali, svet, Odrešenika 425, Zapojmo hvalnico (Ps 28) 435, Zdaj se zbudi, duša moja 458 (4. kitica: Vse stvari ga), Hvalnico naj svet zapoje (J. Trošt)
  • po obhajilu zahvalna pesem: Hvala večnemu Bogu 788, Te Deum (Tebe Boga)
  • konec: Hvala