Sv. Cecilija, 22. november

Zavetnica cerkvenih glasbenikov.

  • vstop: Najlepšo pesem zapojmo devici (V. Vodopivec)
  • stalni mašni spevi: Maša v čast sveti Ceciliji (A. Foerster)