Bogoslužno petje pri zakramentih

Zakramenti so vidna znamenja nevidne milosti. Z njimi se izvršujejo dejanja, ki jih je Božji Sin Jezus Kristus izvrševal v času svojega telesnega bivanja na Zemlji. Izvršujejo jih lahko le za to posvečene osebe - duhovniki (škofje kot 3. ali najvišja stopnja duhovništva, z vsemi pooblastili, potem njihovi pomočniki duhovniki kot 2. stopnja duhovništva, ki pa ne morejo posvetiti nove duhovnike ali škofe, ter diakoni kot 3. stopnja duhovništva, za katere se v rimski Cerkvi ne zahteva celibat ali neporočenost, in prav tako ne morejo posvetiti nove duhovnike ali škofe, dodatno pa tudi ne morejo maševati, spovedovati in maziliti bolnika ali umirajočega). Pri bogoslužju duhovnikov pa seveda lahko dejavno sodelujemo vsi krščeni verniki, vendar vsak po meri svoje službe, ki jo je prejel (po nadrejenem oz. v skupnosti). Ena izmed teh služb je tudi cerkvenoglasbena (če imaš posluh in pamet, si že zraven - vsaj pri ljudskem petju kot ljudski pevec).