Vstop

Vstop (Introitus ali Ingressa po milanskem oz. ambrozijanskem obredu) pove o značaju sv. maše ali trenutnega liturgičnega časa; besedilo je ponavadi vzeto iz Svetega pisma, tako je introitus običajno sestavljen iz antifone, vsaj ene vrstice psalma in dokse ali doksologije - male slave; pri maši za rajne pa je bil nekdaj značilen začetek z »Requiem« – pokoj oz. mir; uglasbitve introitusa najdemo kot gregorijanske antifone s pripadajočim verzom psalma v rimskem gradualu (Graduale Romanum), nekoliko krajše antifone pa v preprostem gradualu (Graduale simplex); večinoma pa gre za pesmi v domačem jeziku ali samo za inštrumentalno, npr. orgelsko glasbo ali kar tišino; če za vstop ni petja ali druge glasbe, naj bi antifono iz misala (vstopni spev) prebral nekdo izmed vernikov ali jo mašnik vključi v uvodni nagovor po križu oz. pozdravu; vstopni spev tako spremlja procesijo mašnika in drugih sodelavcev (diakonov, ministrantov, lektorjev, kantorjev) pri liturgiji ali tudi drugih vernikov, poveže zbrane v občestvo in uskladi srca v skrivnost liturgičnega časa ali praznika oz. napravi primerno praznično razpoloženje; lahko ga poje cel zbor izmenoma z ljudstvom ali samo ljudstvo ali zbor ali solist ali kantor; če introitus poje mašnik, ga zapoje šele po križu, preje pa je lahko le orgelski preludij, a ne nujno z vsemi registri, temveč vsebini, času in prostoru primerno. Pri ljudskem petju ob tihi latinski »tridentinski« sv. maši (nepeti dialog je le med mašnikom in mašnimi strežniki oz. ministranti, ljudstvo pa moli ali poje) se od začetka sv. maše do darovanja, razen med branjem berila, poje prazniško ali obdobno ali mašno pesem. Ko pa pri peti (netihi) sv. maši pevski zbor odpeva tudi latinske odgovore pri dialogu med duhovnikom in ljudstvom (ali pri bolj slovesnejših oblikah tudi stalne in nestalne mašne speve), ljudstvo lahko ob tem mirno moli svoje molitve (Litanije, Rožni venec, medmašne molitve iz ustreznih molitvenikov ipd.), ki naj jih začenja organist ali starejši mašni strežnik (ministrant) ali kak drug moški, če pa ni primernega moškega, pa jih lahko začenja tudi ženska oseba. Introitus je v bogoslužje uvedel papež Celestin (422-432), (Ferenčak Štefan, Cerkvena glasba, repertitorij, Maribor, Ljubljana 2005 – skripta TF UL, str. 20).

Pesmi:
MAŠNE PESMI 383- 404 in
Bog Oče, ki v nebesih 421 (parafraza očenaša)
Oče naš nebeški 442 (parafraza očenaša)
V Gospodovo hišo pojdemo veseli 336
Bojim se samote
Cesta zvabila me je (zlasti v adventu in postu)
Danes je dan
Dvignimo k Jezusu pogled
Hočem s teboj, Gospod
In polje prepeva
Išči dobrega Boga
Jaz vem za dolgo srečno pot
Klic naš se dviga k Tebi, Gospod
Kod blodiš ti, kod brez poti
Mnogo poti skozi življenje vodi
Naša tema nikdar ni temna (Taize, zlasti v adventu)
Oče združi nas
Pesem vesela naj Gospoda slavi
Prihajam k Tebi, o Gospod
Prihajamo k Tebi, Gospod
Sveta se pričenja maša
Tebe iščejo oči
Tebi o Gospod
Ti si ta luč sveta
Vsi,ki upajo vanj
Zapel sem iz mraka (zlasti v adventu)
Znova se lahko rodiš
na cvetno nedeljo, Telovo in na praznik Kristusa Kralja:
Hvali, svet, Odrešenika 425
Mogočno se dvigni 433
in druge evharistične pesmi, pri maši za duhovne poklice pa:
Gospod, vodnikov nam daj 505

- ob novi maši:
Novomašnik, bod pozdravljen 506

- ob zlati maši:
Zlatomašnik, bod pozdravljen 507

- pri pogrebni maši:
V Gospodovo hišo pojdemo veseli 531
Odprite mi vrata pravičnosti, da vstopim in hvalim Gospoda 532
V nebesih sem doma 539
Iz globine se glasi 1 540
Iz globine se glasi 2 541
Zvonovi tužno pojejo 542
Človek, zdrami srce svoje 543
Kar se rodi na sveti 544
Le sem, o grešnik, pridi 545

- ob začetku misijona:
Bodi pozdravljen nam, čas misijona 497

- v svetih časih pesmi časa cerkvenega leta:
pesmi adventnega 13 – 26, božičnega 39 – 63, postnega 65 – 86 in Duša le pojdi z mano (žalostni del) 778 (najprimernejša je 5. kitica) ter velikonočnega časa 119 – 141

Seznam psalmov, primernih za uvod v mašno bogoslužje, številke: 23 (Gospodova je zemlja...), 65 (Stopil bom v tvojo hišo z darovi...), 83 (Kako ljub je tvoj dom, Gospod Vsemogočni...), 95 (Pojte Gospodu novo pesem...), 107 (Moje srce je pripravljeno, zares pripravljeno...), 121 (Razveselil sem se, ko so mi rekli...), 122 (Svoje oči dvigam k tebi...).
Lahko uporabimo tudi psalmske pesmi (parafraze) ali hvalnice na čast Bogu.