2. mašna prošnja

2. MAŠNA PROŠNJA - PROŠNJA NAD DAROVI (Secreta – tiha, odbirna molitev) s kratko konkluzijo (conclusio brevis), na katero verniki odgovorijo Amen.