Očenaš

OBHAJILNI OBRED

Uvod v Oče naš (ne kot prošnja za razne potrebe, ampak kot povezava z obhajilnim obredom).
GOSPODOVA MOLITEV - OČENAŠ 1 - 7 371 - 377 (Pater noster) naj molijo ali pojejo vsi verniki, zlasti pri slovesnih bogoslužjih je petje zelo primerno; kadar Oče naš pojemo – ne glede na to, kateri napev uporabimo – naj bi se v nadaljevanju pel tudi embolizem in sklepni slavospev. Pri ljudskem petju ob latinski »tridentinski« sv. maši se od očenaša do konca sv. obhajila poje obhajilne pesmi.
Ne ponavljajmo Očenaša pri drugih delih sv. maše!
Vzklik po Očenašu 378 – 380 (po embolizmu)
Tvoje je kraljestvo ali Mogočno se dvigni 433 (odpev: Kristus kraljuj) ali Kristus kraljuj ali Christus vincit