3. mašna prošnja

Verniki vstanejo.

3. MAŠNA PROŠNJA - PROŠNJA PO OBHAJILU (postcommunio – poobhajilna molitev) s kratko konkluzijo (conclusio brevis), na katero verniki odgovorijo Amen.