Zahvalna pesem

morebitna ZAHVALNA PESEM
ZAHVALNI PESMI 788 – 789
v božičnem času:
Tam stoji pa hlevček 56 (8. in 9. kitica: Tiho pristopimo)
Poslušajte vsi ljudje 50 (7. kitica: Vsi zapojmo iz srca...)