Sklepni obred

Kratka oznanila (po tridentinskem obredu so bila že takoj po pridigi), med njimi verniki sedijo. Nato verniki vstanejo, če že ne stojijo. Sledi mašnikov pozdrav in blagoslov.