Sklepna pesem

SKLEPNA PESEM ni predpisana, mašnik in verniki se lahko razidejo v tišini, a lahko pa je vsaj tedaj ljudsko petje ali pa samo orgelski postludij, primeren zlasti v božičnem in velikonočnem času; sicer pa tedaj poje celotno zbrano občestvo (skupaj z mašnikom) ali samo zbor. Če ne pojemo hvalne pesmi po obhajilu, je na koncu maše priložnost, da se s primerno pesmijo, spevom ali psalmom zahvalimo za obhajano mašno daritev. Pri pravoslavni oz. Vzhodni liturgiji je v liturgiji sv. Janeza Zlatoustega tu mesto za pesem Mnogaja ljeta (Mnogoletje oz. Spasi Christe), ko se vošči duhovnikom in vernikom dolgo življenje, podobno kot v latinski oz. rimski liturgiji pesem z odpevom Christus vincit oz. Kristus zmaguj (kot odpev lahko tudi Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!... od Mogočno se dvigni 433) ali v področjih s špansko kulturo ko ob vzklikih svetnikov (in drugih) v odgovor (pozdravno ali pritrdilno) vzkliknejo »Viva!« Pri ljudskem petju ob latinski »tridentinski« sv. maši se za sklep poje mogočno pesem ali praznično ali sklepno kitico mašne pesmi ali v našem Slovenskem kulturnem prostoru tudi Marijino pesem.
Zahvalni psalm ali
sklepna kitica mašne pesmi
MAŠNE PESMI 383- 404 ali
K tebi želim, moj Bog 429
ali pesmi časa cerkvenega leta:
pesmi adventnega 13 – 26 in božičnega časa 39 – 63 (po tradiciji tu lahko še vse do Svečnice), potem
postnega časa 65 – 86, zlasti:
Kraljevo znamnje, križ stoji 66 (2. kitica: Zveličar s križem vabi nas)
Oljsko goro tiha noč pokriva 81 (4. kitica: O ne, Jezus, mi ne zapustimo), pa
Velikonočnega časa 119 – 141 ali
praznične pesmi 142 – 159 ali
svetniške pesmi 240 - 261 ali
Marijine pesmi, kar je še posebej prav zvečer (lahko tudi sklepne Marijine pesmi) 160 – 239 in tudi odpevi Lavretanskih litanij, primerno glede na čas cerkvenega leta 724 - 769
drugo:
Hej brat, odpri oči
Hočem s Teboj, Gospod
Jaz vem za dolgo srečno pot
Kaj se je danes z mano zgodilo
Kristus stoji pred nami
Na poti skozi življenje
Tebe iščejo oči
Ti naša mati ljubljena
Tisti dan ko konec bo poti