Romanje

Lepa si, lepa si, roža Marija 176 (4. kitica: Vodi, Marija, po pravi nas poti)