Pogoji uporabe

Vsebine spletnih strani Sporedi cerkvenih pesmi so avtorsko delo in dovoljeno je:

  • Reproduciranje, distribuiranje ter priobčevanje dela javnosti.
  • Spreminjanje in dopolnjevanje dela.

Pod naslednjimi pogoji:

  • Uporaba za določen namen. Delo se lahko uporablja za potrebe oblikovanja bogoslužja v rimokatoliški cerkvi.
  • Priznanje avtorstva. Pri uporabi dela morate navesti vir: "Sporedi cerkvenih pesmi [http://sporedi-pesmi.scd.si]".
  • Nekomercialno. Tega dela ne smete uporabiti v komercialne namene.
  • Deljenje pod enakimi pogoji. Če spremenite, preoblikujete ali uporabite to delo v svojem delu, lahko distribuirate predelavo dela le pod licenco, ki je enaka tej.

Prvotno delo
Prvotno delo v nespremenjeni obliki je na voljo pri avtorju Matjažu Megliču (Lom 71, 4290 Tržič), na katerega lahko naslovite tudi morebitna dodatna vprašanja (matjaz_meglic@hotmail.com).