Sv. Pavlin, 11. januar

- maša: Maša v čast sv. Pavlinu