Veliki četrtek - krizmena maša

Dopoldne, samo v stolnicah ob škofu.

  • uvod: Gospod, vodnikov nam daj 505
  • psalm 88 ali: Ti si duhovnik, ti si duhovnik, ti si duhovnik vekomaj (Trošt), Nedelje med letom 2 330, odpev Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, Nedelje med letom 4 332, odpev Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo Gospod
  • po darovanju med kajenjem: O Marija, naša ljuba Mati 199 (2. kitica: Vse duhovne)
  • obhajilo: Hvali, svet, odrešenika 425, Mogočno se dvigni 433