Pevske zapovedi in reki

REKI CERKVENIM PEVCEM

Žalostna zame je poguba, dragi pevec, pevka ljuba; če visita čez ali na ograji, ko prepevata pri maši ali vaji!
Slovenec in Slovenka, mladenič in mladenka, stoj pri petju čvrsto, ograje ne spremeni v krsto!
Firbec je nevarna stvar, ne spodbujaj ga nikdar, v srcu zaneti rad vihar; Marija, tega me obvar!

ZAPOVEDI CERKVENIM PEVCEM

1. Pridi pravočasno v cerkev in počasti Jezusa!
2. Poj pobožno, Bogu v čast!
3. Poslušaj božjo besedo!
4. Rad prejemaj sveto obhajilo!
5. Tudi tvoje življenje naj bo slavospev Bogu!
6. Rad sodeluj pri ljudskem petju!
7. Prihajaj redno in točno na pevske vaje!
8. Pazi na muzikalije!
9. Za lep glas bodi Bogu hvaležen!
10. To izvršuj – Bog je tvoje plačilo!