Velikonočna vigilija

Velikonočna vigilija na Veliko soboto zvečer pred Velikonočno nedeljo – »bedenje« po mraku oz. po sončnem zahodu, ko se po judovskem (bogoslužnem) pojmovanju dneva začne že nov, naslednji dan, torej praznujemo že Veliko noč. Do Slave se petje po tradiciji izvaja »a cappella« - brez spremljave instrumentov.

1. del - SLAVJE LUČI:

 • uvod, procesija oz. SLAVJE LUČI – 3x odpevamo: Bogu hvala! Nato duhovnik ali diakon ali »kantor« - solist za ambonom poje Velikonočno hvalnico (tiho poslušamo), na koncu odpojemo Amen! (iz spodnje 2^)
 • 2. del - BESEDNO BOGOSLUŽJE:

 • 1. PSALM po 1. berilu - stvarjenje (neobvezno), Ps 33, najprej »kantor« - solist, vsi odpevamo Pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje 325 (4 glasno) ali Ps 103 (104): "Zemlja je polna Gospodove dobrote" - pri meniški liturgiji benediktincev Ps 99, npr. Jubilate Deo (Taize)
 • 2. PSALM 15 (16) po 2. berilu – daritev očeta Abrahama (neobvezno): odpev "Varuj me o Bog, saj se k tebi zatekam" ali najprej »kantor« - solist, nato vsi odpevamo "Gospod, varuj me, vate zaupam" (D. Kurent, prir. M. Meglič, 4 glasno) - (pri meniški liturgiji benediktincev Ps 124)
 • 3. »PSALM« 2 Mz 15 po 3. berilu – prehod preko Rdečega morja (obvezno): najprej »kantor« - solist, vsi odpevamo "Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen" (Hvalospev Mojzesa in Izraelcev, D. Močnik, 2 glasno, lahko z bobnom ali večimi) ... od tu lahko takoj preskočimo sledeča berila in psalme (4. - 7.) ter gremo neposredno naprej na petje Slave ...
 • 4. psalm 29 (30) po 4. berilu (neobvezno): najprej »kantor« - solist, vsi odpevamo "Gospod, slavil te bom, ker si me osvobodil" - (pri meniški liturgiji benediktincev Ps 116, npr. Laudate Dominum (Taize))
 • 5. »psalm« Iz 12 po 5. berilu (neobvezno): odpev najprej »kantor« - solist, vsi odpevamo Veseli boste zajemali vodo iz studencev odrešenja
 • 6. psalm 18 (19) po 6. berilu (neobvezno): najprej »kantor« - solist, vsi odpevamo "Gospod, ti imaš besede večnega življenja"
 • 7. psalm po 7. berilu (neobvezno), ali Ps 41 (42), odpev "O Bog, moja duša hrepeni po tebi" ali "Kakor jelen hrepeni po potokih voda, moja duša hrepeni po tebi, o Bog" (p. V. Špendov) ali Ps 50 (51), po 5. tonovskem načinu najprej »kantor« - solist, vsi 1 glasno odpevamo "Čisto srce, o Bog, mi ustvari" (J. Ropitz) ali Post 1 317, odpev "Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili" ali Iz 12, če je po homiliji krst ali takoj naprej...
 • SLAVA: Maša 5, 300, pri tem zopet ZAPOJEJO ORGLE IN ZVONOVI
 • po »kantorjevem« zapetem novozaveznem berilu apostola Pavla odpojemo Bogu hvala!
 • VELIKONOČNA KORALNA ALELUJA 116 (najprej 1x duhovnik - kantor, nato vsi 1x ponovimo za njim) in takoj naprej...
 • 8. PSALM 117 (118) pred evangelijem: najprej »kantor« - solist, vsi odpojemo Aleluja, aleluja, aleluja (2 glasno), nato moški pojejo vrstice Zahvaljujte se Gospodu,... in vsi odpevamo "Aleluja",..., ali Confitemini Domino (Taize), lahko v kombinaciji s kakšno Alelujo prej in potem, sledi evangelij
 • EVANGELIJ in HOMILIJA (pridiga)
 • 3. del - KRSTNO BOGOSLUŽJE:

 • če je v cerkvi krstni kamen, so najprej Litanije vseh svetnikov 117, vzklike »naprej« pojejo moški, vsi odpevamo "Prosi(-ta,-te) za nas!", nato v vsakem primeru obnovitev krstnih obljub, odgovarjamo v 1. osebi ednine "Se odpovem!" in "Verujem!" Če je krst otroka ali katehumenov, odpevamo in pojemo: Hvaljen bodi Bog 491 in na koncu V Kristusa ste krščeni 265; nato, če je še birma katehumenov, takoj zapojemo: O pridi Stvarnik Sveti Duh 139 (koral)
 • med kropljenjem pojemo Videl sem vodo (Vidi aquam)
 • po kropljenju prošnje za vse potrebe: vsi odpevamo po prvem načinu Prosimo te, usliši nas 359
 • 4. del - EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE:

 • darovanje: Jezus naš je vstal od smrti 124, Zapoj veselo, o kristjan 127, Jezus premagavec groba, Klic veselja
 • Svet: Maša 5, 301
 • po povzdigovanju: Tvojo smrt 362, Oče naš 373 in slovesni odpev Tvoje je kraljestvo 380
 • Jagnje božje: Maša 5, 302
 • obhajilo: Minil je dan trpljenja 128, Jezus naš je vstal od smrti 124, Jubilate Deo (Taize)
 • odslovitev - slovesen odpev: Bogu hvala, aleluja, aleluja 118 (koral)
 • konec: Raduj nebeška se Gospa 130, Zvonovi so zopet zapeli 131