JEZUSOVO IME

Presveto Jezusovo ime, 3. januar. "Jezus" v hebrejščini oz. aramejščini (?) pomeni Jahve rešuje ali Bog Odrešenik.

- začetek: O Jezus, sladki moj spomin 438 (Iesu, dulcis memoria - nekdaj himna večernic praznika Presvetega Jezusovega imena, 3. januar, sedaj himna hvalnic praznika Jezusove spremenitve na gori, 6. avgust)
- obhajilo: Krasota, Jezus, angelska 431 (Iesu, decus angelicum, nekdaj himna hvalnic)