Veliki petek

Velja strogi post, križev pot ob 15h, obredi zvečer (vse »a cappella« - brez orgel).

  • uvod: tišina (kleče ali leže - prostracija mašnika - kot popolna predanost Kristusu - molimo v srcu), prošnja, 1. berilo iz preroka Izaija
  • psalm 21, odpev Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo, ali vsi odpevamo Moj Bog, moj Bog (G. Zafošnik, najprej 2x odpev 4 glasno, nato vsi 4 glasno vrstice), sledi 2. berilo
  • namesto aleluje: Post 2 - Hvala in slava 342 (vsi), vmes vrstica pred evangelijem (»kantor« – solist)
  • evangelij - pasijon po Janezu, vsi sodelujemo, npr.: »Križaj ga, …!«
  • pete prošnje (namesto »Pokleknimo. Vstanite.« lahko za bralcem ponovimo Gospod usliši nas ipd.)
  • uvod v češčenje križa, odkrivanje križa - vsi odpevamo: Pridite, molimo! 95 (koral), če duhovnik poje po enostavni verziji, pa odpevamo po enostavni verziji; nato takoj pred češčenjem križa ali pred meditacijo o križu: Kraljevo znam'nje 66 (1. in 2. kitica), sledi češčenje križa ali meditacija, če je češčenje v obliki poljuba, pokleka ali priklona in dotika s strani vseh vernikov v procesiji, vmes pojemo še druge kitice gornje pesmi in Križ na gori 71, Mati žalostna je stala 73 ali 75, Kaj sem ti storil, Strašno trpiš, Moji rojaki, kaj sem vam storil, lahko pa med pesmimi recitiramo očitanja
  • po češčenju ali meditaciji med pripravo oltarja in prenosom Najsvetejšega: Usmiljeni Jezus 454
  • obhajilo: Gledam te zveličar mili 68, Za nas si, Jezus, se rodil 457 (2. kitica: Za nas na križu si umrl), Lepa roža, Na križ si šel, Gospod
  • prenos Najsvetejšega v božji grob: Nizko se kristjani 476
  • med razkrivanjem oltarja: Milo, milo Jezus prosi 78, Očitanja (A. Foerster), Ecce, quomodo moritur Iustus (J. Gallus), nato molitvena ura do 22h