Krst

Besedno bogoslužje:
Advent 1 312: Gospod, pridi in nas reši, Ps 84(85)
Božič 2 315: Vsa zemlja bo videla božjo zmago, Ps 97(98)
Post 1 317: Usmili se nas o Bog, ker smo grešili, Ps 50(51)
Post 2 318: Zvesti križ, edino ti si plemenito res drevo, Ps 129(130)
Veliki teden 320: Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? Ps 21(22)
Velika noč 1 321: Aleluja, aleluja, aleluja, Ps 117(118)
Velika noč 1 322: Vekomaj traja njegovo usmiljenje, Ps 135(136)
Binkošti 325: Pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje, Ps 103(104)
Sv. Rešnje telo 326: Pristopimo in okusimo, kako dober, dober je Gospod, Ps 33(34)
Pri mašah za rajne 328: Gospod, daj jim večni pokoj, Ps 129(130)
Nedelje med letom 2 330: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, Ps 22(23)
Nedelje med letom 3 331: Gospod je moja luč in moja rešitev, Ps 26(27)
Nedelje med letom 4 332: Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod, Ps 94(95)
Nedelje med letom 6 334: Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela, Ps 99(100)
Nedelje med letom 7 335: Usmiljen in milostljiv je Gospod, Ps 102(103)
Nedelje med letom 8 336: V Gospodovo hišo pojdemo veseli, Ps 121(122)
Nedelje med letom 10 338: Hvali Gospoda, Jeruzalem, hvali svojega Boga, Sion! Hozana, hozana, hozana na višavah! Ps 147

Aleluja SG 348, 352 (koral), 357 (Taize) in alelujni odpevi velikonočnih pesmi SG 124, 127
Odpevi pri evangeliju SG 381 (koral)

Po krstu:
V Kristusa ste krščeni SG 265