Cerkveno leto

Advent:
Mariji angel govori 783 (1. in 2. kitic skrivnosti veselega dela Rožnega venca)
Poslan z nebes je angel SG 18 in 19
Poslušajte, vsi ljudje SG 50 (»Marijo nosijo«)

Božična devet/osem-dnevnica:
Povabilo 27: Kralja, ki prihaja, pridite molimo! (za vstop, če med sv. mašo)
Pesem 29: Glasovi angelski z višin (med pripravo darov, če med sv. mašo)
Moja duša 38 (po obhajilu, če med sv. mašo)

Božič:
Glej, zvezdice božje SG 42
Kaj se vam zdi SG 45
Mariji angel govori 783 (3. kitica skrivnosti veselega dela Rožnega venca: Z Marijo gremo k jaslicam)
Sveta noč SG 57
Tam stoji pa hlevček SG 56

Svečnica:
Mariji angel govori 783 (4. kitica skrivnosti veselega dela Rožnega venca: Marija nese Jezusa)

Post:
Daj mi, Jezus, da žalujem SG 65
Duša, le pojdi z mano SG 778 (skrivnosti žalostnega dela Rožnega venca)
Kraljevo znam'nje, križ stoji SG 66 (Veliki petek, Povišanje Svetega Križ)
Križev pot 2 776
Marija sedem žalosti SG 69 (Žalostna Mati Božja)
Mati žalostna je stala SG 73 in 75 (koral) (Žalostna Mati Božja)
Na Oljsko goro 784
O grešna stvar SG 76
Oljsko goro SG 81 (Veliki četrtek)

Velika noč:
Gospod je naš od mrtvih vstal 785 (skrivnosti častitljivega dela Rožnega venca)
Jezus naš je vstal od smrti SG 124
O Marija, bodi zdrava SG 121 (za vstop pri šmarničnih sv. mašah v Velikonočnem času)
Raduj, nebeška se Gospa SG 130 (zlasti za konec in namesto “angelovega češčenja”)
Zapoj veselo, o kristjan SG 127

Binkošti (Sveta birma):
S skupno pesmijo prosimo SG 140
Sveti Duh, posveti nas SG 141

Šmarnice (maj):
Cvetke trgam SG 226
Milo donijo SG 230
Spet kliče nas venčani maj SG 224

Vrtnice, Srce Jezusovo (junij, prvi petek):
O Srce božje SG 155

Rožni venec (oktober):
Kraljica venca rožnega SG 175

Vsi sveti (november):
V nebesih sem doma SG 539 (pogreb)