Cerkveno leto

Advent:
Zbudimo se iz spanja (Juvan)

Božič:
Angelci stopajo (Ačko)
Bog prišel je med nas (Juvan)
V miru že globokem (Trošt)
Kralji so beli (Strmčnik)

Post:
Bratec moj (Ačko)
V mukah

Velika noč:
Bratci in sestrice (Trošt)
Jezus Kristus je naš Rešenik
Sta šla učenca (Gačnik)
Vstal je, kakor je rekel
Z vami smo in pojemo (Trošt)

Šmarnice (maj):
Glej v deželo že prihaja (Juvan)
Binkošti (Sveta birma):
Pridi, Duh svetosti
Naj nad vami bo moj Duh