Votivne (namenske) maše (ali maše po zaobljubi)

Nekdanji (tridentinski) mašni nameni za maše »po želji« (votivne) med tednom:

  • ponedeljek: v čast Sv. Trojici
  • torek: v čast angelom
  • sreda: v čast sv. Duhu ali sv. Jožefu
  • četrtek: v čast sv. Rešnjemu Telesu ali Jezusu Kristusu, velikemu in večnemu Duhovniku ali sv. Duhu ali sv. Petru in Pavlu ali vsem apostolom
  • petek: v čast Gospodovemu trpljenju ali Sv. Križu ali Srcu Jezusovemu
    sobota: v čast Mariji
  • ... in še druge votivne maše, ki se priporočajo glede na pastoralne potrebe.

To se delno upošteva še danes. Če mašnik izbere kakšnega od gornjih namenov, je prav, da temu sledi tudi izbor pesmi pri sv. maši.