Božična devetdnevnica, (16.)17. – 24. december

Božična devetdnevnica je neposredna priprava na božič.

  • uvod: Povabilo 27, vsi odpevamo Kralja, ki prihaja, ...
  • psalm: po 6. tonovskem načinu vsi pojemo Veselite se, ... (koral) 28
  • Aleluja: Nedelje med letom 2 352 (koral)
  • darovanje: Pesem Glasovi angelski z višin 29
  • po obhajilu: Moja duša poveličuje Gospoda 38 in kantorjev »O« odpev - vzklik veselja; povezuje SZ in NZ; 17. decembra pri »O« odpevu poudarek na modrosti (Bog je prava modrost, Jezus Kristus je poosebljena modrost, logos), 18. je ključna beseda »prikazal« (Jezus Kristus je novo znamenje Boga, največje razodetje Boga), 19. »korenina« Jesejeva (Jese je bil oče kralja Davida, tako pomeni drevo, ki ima globoke korenine in preživi – kdo je moja korenina?), 20. »ključ« (pomeni kraljestvo, oblast, Peter ima ključe kraljestva, katerega vrata je Jezus Kristus), 21. »luč« (prihajajoči Jezus Kristus je Luč, ki razsvetljuje temo, zasije v dolino smrtne sence človekove osamljenosti, ponižanja, zgubljenosti, zato se Ga okleni), 22. »vogelni kamen« (daje trdnost, povezuje božje in človeško), 23. »Emanuel – Bog z nami« (Iz).
  • med »romanjem« otrok z Marijo in Jožefom: Poslušajte, vsi ljudje 50