Navodila

Kdo lahko ureja vsebine

Kot registrirani uporabniki ste nekdaj lahko dejavno sooblikovali vsebine spletnih strani, a ker ni bilo velikega navdušenja, sem zaenkrat to zadevo "zamrznil" - seveda še naprej z veseljem sprejemam vaše pripombe.
Sicer pa si v primeru "odmrznjenega stanja" s klikom na povezavo Uporabnik ustvarite nov račun, ki ga mora najprej potrditi skrbnik spletne strani, nato pa se prijavite v sistem. Na vsaki strani boste imeli možnost klika na povezavo Uredi, preko katere spreminjate naslov in vsebino.

Kako se ureja vsebine

Vsa besedila preprosto urejamo v prikazanem okencu. Pri tvorjenju upoštevamo naslednja priporočila:

 • Uporabljamo knjižni jezik in upoštevamo pravopis. Če v besedilu zasledimo očitno napako, jo popravimo (napačna raba ločil, velike začetnice ipd.).
 • Besedila oblikujemo enotno, kakor je to napisano na tej strani.
 • Besedila oblikujemo pregledno: uporabljamo odstavke ter naslove.
 • Vsebinske popravke opravimo le tedaj, kadar smo prepričani, da so obstoječi napačni.
 • Kadar je potrebno, ob besedilu navedemo vir. Ravno tako v že obstoječa besedila dodajamo vire, kadar manjkajo. V kar največji možni meri se držimo uradnih navodil in liturgičnih knjig, kar potrdimo z navedbo vira.
 • V obstoječe sporede dodajamo le tiste predloge pesmi, ki so lastne nekemu prazniku, torej ne kar katerekoli. Praviloma predlagamo pesmi iz pesmarice Slavimo Gospoda, lahko pa tudi iz drugih. V tem primeru navedemo vir, še najbolje z ustrezno spletno povezavo: pesem skeniramo ter jo objavimo na http://www.cpdl.org/, nato pa povezavo kopiramo na stran sporeda. Tudi tam se morate seveda najprej registrirati na
  http://www.cpdl.org/wiki/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&r...,
  nato pa dodati posamezno delo na
  http://www2.cpdl.org/wiki/index.php/Form:Add_work.

Kako oblikujemo vsebine

 • Naslove in pomembne dele besedila pišemo odebeljeno. To dosežemo tako, da ga umestimo med oznaki <strong> ter </strong>. Primer:
  <strong>To je odebeljeno besedilo.</strong>
 • Nekatere dele besedila lahko izpostavimo s poševnim besedilom. Dosežemo ga tako, da ga umestimo med oznaki <em> ter </em>. Primer:
  <em>To je poševno besedilo.</em>
 • Citat vedno umestimo med oznaki <cite> ter </cite>. Primer:
  <cite>"To besedilo je citat."</cite>. Na koncu citata (še znotraj oznak) pa dodamo tudi vir.
 • Naštevanje le izjemoma opravimo z alinejami, praviloma pa se poslužujemo uporabo neoštevilčenega seznama, ki ga izdelamo tako, da ga umestimo med oznaki <ul> ter </ul>, posamezne alineje pa umestimo med oznaki <li> ter </li>. Primer:
  <ul>Seznam:
  <li>Prva alineja.</li>
  <li>Druga alineja..</li>
  </ul>
 • Oštevilčen seznam se gradi po enakih principih kot neoštevilčen seznam v prvi alineji, le oznako ul nadomestimo z ol.

Prostovoljstvo pri urejanju

Sporedi cerkvenih pesmi je projekt, ki je nastal povsem na prostovoljni ravni in potrebuje pomoč. Kdor je prostovoljno pripravljen nekaj svojega prostega časa nameniti intenzivnemu urejanju vsebine, naj to javi na sporedi-pesmi@scd.si, da se podrobneje dogovorimo o sodelovanju. A kot rečeno, zaenkrat je zadeva "zamrznjena".

Kljub temu povejmo, da bi bili za začetek nujno potrebni naslednji posegi:

 • Oblikovno poenotenje vseh obstoječih strani, zlasti sporedov.
 • Povečanje berljivosti vsebin (urejanje, dodajanje naslovov, odebelitev pomembnejšega teksta ipd.).
 • Dodajanje virov in poenotenje z liturgičnimi knjigami.
 • Pravopisni pregled celotne vsebine.