Velikonočni ponedeljek

Tudi: »pot v Emavs«.

 • uvod: Sta šla učenca po poti v Emavs
 • Gospod usmili se in Slava: Maša na Velikonočne napeve (M. Tomc)
 • psalm: vsi odpevamo Gospod, varuj me, vate zaupam (4 glasno), »kantor« - solo
 • za psalmom takoj: Jezus naš je vstal od smrti 124 (3. kitico, nato takoj »kantor« - solist zapoje vrstico pred evangelijem, za njim zopet odpojemo Alelujo od prejšnje pesmi - 124)
 • darovanje: Zapoj veselo, o kristjan 127
 • Svet: Maša na Velikonočne napeve (M. Tomc)
 • po povzdigovanju: Tvojo smrt 362, Oče naš 373 in slovesni odpev Tvoje je kraljestvo 380
 • Jagnje božje: Maša na Velikonočne napeve (M. Tomc)
 • obhajilo: Minil je dan trpljenja 128, Danica svetila je v mirno še noč 122, Zveličar naš je vstal iz groba 135, communio: Surrexit Dominus (Ps Lk 24,34)
 • odslovitev - slovesen odpev: Bogu hvala, aleluja, aleluja 118 (koral)
 • konec: Raduj, nebeška se Gospa 130