Prošnji dnevi, križev teden

Procesije na prošnje dni, to so trije dnevi pred Vnebohodom, so mlajše od Markove procesije. Podobno gredo tudi tu v Križevem tednu pred Vnebohodom verniki iz cerkve med njivami in polji v zelenju in pri tem prosijo za njih blagoslov in blagoslov drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč oz. varstvo pred naravnimi ujmami, npr. povodnji, za odvrnitev vojske in drugih stisk ter prosijo za lepo (oz. primerno) vreme in za dobro letino. Procesija pa ima tudi spokorni značaj, zaradi katerega lahko vključimo vanjo tudi molitve za spreobrnjenje.

- navadno procesija pred sv. mašo (lahko tudi po njej) ali brez povezave s sv. mašo: blagoslovne pesmi ter pesmi v čast Sv. Rešnjemu Telesu, Srcu Jezusovemu, za blagoslov dela in odvrnitev nesreč ali Rožni venec ali Marijine pesmi ter med procesijo ali po sv. maši, če ni procesije, primerne Litanije vseh svetnikov 771
- Bog, ki grešnike kaznuješ 500