Devetdnevnica k Svetemu Duhu

Opravljamo jo pred Binkoštmi ali pred prejemom sv. birme ali ob drugih priložnostih. Vsak dan na koncu lahko dodamo tudi desetko 'ki je Svetega Duha poslal'.

 • uvod:
  1. dan: Pridi, Sveti Duh: S skupno pesmijo prosimo 140 (1. kitica)
  2. dan: Dar modrosti: S skupno pesmijo prosimo 140 (2. kitica: Daj nam prvi dar modrosti)
  3. dan: Dar umnosti: S skupno pesmijo prosimo 140 (3. kitica: Z umnostjo razum obsevaj)
  4. dan: Dar svete: S skupno pesmijo prosimo 140 (4. kitica: Daj nam dar nebeški sveta)
  5. dan: Dar moči: S skupno pesmijo prosimo 140 (5. kitica: Daj moči, kreposti prave)
  6. dan: Dar vednosti: S skupno pesmijo prosimo 140 (6. kitica: Uči nas Boga spoznati)
  7. dan: Dar pobožnosti: S skupno pesmijo prosimo 140 (7. kitica: Daj pobožno nam živeti)
  8. dan: Dar strahu božjega: S skupno pesmijo prosimo 140 (8. kitica: Daj nam v strahu ti služiti)
  9. dan: V molitvi z Marijo: Marija, pomagaj nam sleherni čas 184
 • zaključek (1.-9. dan): Veni Creator Spiritus, O pridi Stvarnik Sveti Duh 139 (koral)