Sv. Trojica

Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh, 1. nedelja po Binkoštni nedelji.

  • uvod: Nad zvezde Kristus hitel je 136 (5. kitica: Po tebi, Duh, spoznavamo)
  • Psalm 32
  • darovanje: Hvala večnemu Bogu 788 (3. kitica: Hvaljen troedini Bog)
  • Amen po evharistični molitvi 369 ali 370
  • obhajilo: Pange lingua – Tantum ergo 486, Jezik moj – V zakramentu 487 (1. in 2. zaradi obhajila in zlasti 3. kitica zaradi praznika: Tebi, Oče, z ljubim Sinom)
  • konec: Je angel Gospodov 171 (5. kitica: Čast bodi Očetu), Angeli lepo pojejo 161, Danes odprto je sveto nebo 165 (3. kitica: Sveta Trojica), Zvonovi zvonijo 222 (12. kitica: Čast bodi Očetu...)