Sv. Rešnje telo in Rešnja kri, telovo

1. četrtek po prazniku Sv. Trojice, zapovedan praznik

 • uvod: Praznika svetega danes radujmo se 1 143
 • psalm 115: Sv. Rešnje telo 326, odpev Pristopimo in okusimo, kako dober, dober je Gospod
 • pesem slednica: Lauda Sion salvatorem, Hvali, Sion, Rešenika 142
 • darovanje: Mogočno se dvigni 433 (od 2. kitice naprej, Darujemo vdano ...)
 • po povzdigovanju: Kadar uživamo ta kruh 365 ali 367
 • Amen po evharistični molitvi 369 ali 370
 • obhajilo: Mogočno se dvigni 433 (1. kitica), Hvalnico naj svet zapoje (J. Trošt), Jaz sem živi kruh (S. Teolan, prir. J. Trošt)
 • procesija k 1. oltarju: Hvali, svet, Odrešenika 425
 • po evangeliju in prošnjah: Ponižno tukaj pokleknimo 443
 • procesija k 2. oltarju: Bodi hvaljeno češčeno 420
 • po evangeliju in prošnjah: Nizko se, kristjani, priklonimo 476
 • procesija k 3. oltarju: Rešnje telo Jezusovo 450
 • po evangeliju in prošnjah: Jezus ti si vinska trta 472
 • procesija k 4. oltarju: Jezus naj živi 419 ali O srce božje 155
 • po evangeliju in prošnjah: Najsvetejši Tebe počastimo 477
 • procesija v cerkev: Presveto Srce 1 153 ali Živo verjem, Jezus, v te 460
 • zahvalna pesem: Hvala večnemu Bogu 788
 • pred blagoslovom z Najsvetejšim: Pange lingua, Jezik moj - V zakramentu 487 (2. kitica: V zakramentu...)
 • konec: Pojte hribi in doline 151, Povsod Boga 157, Najvišji
 • vsemogočni Bog 158, Prišla je Marija 223 (4. kitica: Prejemajte Jezusa)