Rojstvo Janeza Krstnika, 24. junij

Prvotni zavetnik cerkvenih glasbenikov. Kres - poletni solsticij (najdaljši dnevi v letu), vigilija pred dnevom državnosti (med "agape" po sv. maši pred cerkvijo zapojemo Slovensko državno himno: Žive naj vsi narodi...). Značilna himna na god sv. Janeza Krstnika: Ut queant laxis resonare fibris Mira gestorum famuli tuorum, Solve polluti labii reatum, Sancte Joannes (od tod srednjeveško poimenovanje tonov lestvice »ut-re-mi-fa-sol-la« oz. še danes v romanskem govornem področju »do-re-mi-fa-so-la-ti-do« ("ut" je postal "do", nekdanjemu heksakordu, lestvici s šestimi toni, pa so dodali še za tiste čase preveč labilno sedmo stopnjo lestvice, ki pač teži naprej v razvez, zato sledi še ponovitev prve stopnje, torej oktava, zopet "do"), ker se je vsaka vrstica kitice te himne začela na eni stopnji višje, tako da je melodija lepo potovala po lestvici navzgor, kakor zgoraj označujejo poudarjeni zlogi latinskega besedila te himne, ki sicer v prvi kitici govori na temo Janeza Krstnika, kot nekdanjega zavetnika cerkvenih pevcev, ki je pač izgovarjal čiste in resnične besede, da bi nas varoval vsega, kar nas oskrunja, torej tudi naše ustnice, da bi lepo zvenele, z okusom... itd.).