Angelska nedelja

1. nedelja v septembru.

  • uvod: Angel božji, ki me vodiš 256
  • stalni mašni spevi: Missa de angelis (Angelska maša) (koral)
  • obhajilo: Molite, angeli 434
  • konec: Angeli lepo pojejo 161, Je angel Gospodov 171, Jaz sem otrok Marijin 170 (2. kitica), Angelček varuh moj, Ves dan, vso noč, Najvišji vsemogočni Bog 158 (2. kitica: Marija angelska gospa), Slomšek, naš zavetnik (himna Društva katoliških pedagogov)