Pot luči

V velikonočnem času ali npr. na duhovnih vajah:
- uvodi v postaje: po napevu Klic veselja naj osreči 123 pesem »Vstal je Kristus, vstal iz groba!« (14 kitic)