Gospodovo razglašenje, Sveti trije kralji, 6. januar

Grško "epifanos" pomeni razodevanje Boga človeku, tudi v smislu da so se bogovi malo prikazali, malo skrili. Po navedenih treh darilih, sklepamo da so bili trije kralji ali magi (zvezdoslovci), lahko pa da jih je bilo več. Detetu Jezusu so kot človeku prinesli miro (grenka dišava za mrtve, znamenje umrljivosti), kot kralju zlato in kot Bogu kadilo. Sporočilo praznika: Poleg razuma vero gradi (ali utemeljuje) tudi razodetje. A ne praznujemo le spomina na Tri kralje, ampak v širšem smislu Gospodovo razglašenje (epifanijo) v treh dogodkih, pri katerih se je razodela Jezusova božanskost: obisk modrih z Vzhoda (Trije kralji. Jezus je edina prava zvezda življenja), Jezusov krst (razodetje iz nebes: "Ta je moj ljubljeni Sin...") in Jezusov prvi čudež v Kani Galilejski (najprej pride pomagat k družini, obišče novoporočenca, po Marijini prošnji pomaga iz zadrege zakoncev na gostiji, spremeni vodo v vino - s tem naznanja evharistijo, gostijo odrešenja od smrti vseh, ki si izvolijo krst v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha ter dosežejo zveličanje).

  • uvod: preludij in Prisvetil je veseli dan ali Trije kralji (Strmčnik)
  • psalm 71
  • aleluja: O moj Bog, dopusti mi, Aleluja (črnska duhovna)
  • popridižna orgelska meditacija: Sveti trije kralji (Franc Kimovec)
  • darovanje: Na kamelah jezdijo 47
  • po obhajilu: V tihi skrivnostni svetlobi (J. Trošt)
  • prinašanje darov za misijone k jaslicam: Tam stoji pa hlevček 56 (6. kitica: Glejte, trije kralji)
  • konec: Njive so bele 787
  • postludij: Trije kralji (Tomc)