Binkošti, binkoštna nedelja

Lahko tudi kot sv. birma. Binkošti praznujemo 50 dni (»pentacostem«) oz. 7 tednov po Veliki noči, 2. nedeljo po Vnebohodu. Rdeča liturgična barva.
Binkoštni (nemška popačenka iz »fünfzig« in »fünften«, torej petdeseti) praznik so Judje praznovali petdeseti dan (gr. pentekoste) po prazniku pashe ali judovske velike noči (spomin na izhod iz Egiptovske sužnosti), saj jim je Bog 50 dan po tem »exodusu« na gori Sinaj po Mojzesu podaril Deset zapovedi (Dekalog), zapisanih na dve kamniti tabli. Prvotno je bil to poljedelski praznik na začetku ječmenove žetve, ko so darovali dva kvašena kruha, torej je to drugi judovski romarski praznik z vsebino zahvale za zadnje pridelke. Sveto pismo ga imenuje tudi praznik žetve ali praznik tednov ali praznik prvin pšenične žetve. Šele v času kasnejšega judovstva so se na ta dan spominjali tudi izročitve postave izraelskemu ljudstvu na Sinaju. Praznik je sčasoma dobil eshatološki značaj, ko je budil upanje, da bo Bog ob dopolnitvi časov razlil svojega Duha na vse načine in na vse živo. To se je dokončno uresničilo na binkoštni dan, ko je Bog 50 dni po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih, po Veliki noči, v človeško meso vdihnil Sv. Duha, tako smo od tedaj po prejemu tega zakramenta, ki je dopolnitev sv. krsta, res tempelj sv. Duha, kot pravi sv. Pavel, od tedaj naprej je življenje Duha zapisano ne v kamniti tabli, ampak v naše meso, napolnjeni smo z božjo posvečujočo milostjo, ki v nas obnavlja z izvirnim grehom izgubljeno božje otroštvo, nadnaravne milosti in zdravi našo pokvarljivo naravo – med tem ko so bile (zaradi izvirnega greha) mimonaravne milosti, npr. človekova neumrljivost, za večno izgubljene. Tako se od izvirnega greha naprej rojevamo za smrt in upamo, da nas bo Jezus obudil od mrtvih, tako kot je Oče obudil od mrtvih Sina Jezusa Kristusa, ki nas je edini lahko kot Bog za večno in dokončno odkupil v spravo za naše grehe.

 • uvod: S skupno pesmijo prosimo 140
 • psalm: Binkošti 325, odpev Pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje
 • pesem slednica: Veni Sancte Spiritus, Pridi Sveti Duh
 • aleluja: Tri aleluje, binkoštna vrstica
  če je birma:
 • pred birmovanjem: Veni Creator Spiritus, O pridi Stvarnik Sveti Duh 139 (koral), Pridi Duh svetosti, Pridi, pridi, Sveti Duh, Vlij mi olja v srce
 • po birmovanju: Sveti Duh, posveti nas 141
 • darovanje: Pridi Duh svetosti
 • po obhajilu birmanska himna (»popevka«)
 • konec: O Marija, naša ljuba Mati 199, Češčena bodi, o Kraljica 164 (2. kitica: Češčena bodi, sveta Mati), Sonce te zlati, o blažena Devica