Izpoved vere

Skupaj lahko molimo le, če izpovedujemo skupno vero, za kar pa je pogoj naša medsebojna bratska edinost (tudi v ekumenskem smislu), zato lahko pred izpovedjo vere oz. pred darovanjem, ki sledi, v smislu Jezusovih besed, da se pred prinašanjem daru k oltarju spravi z bratom, ki ima kaj zoper tebe, s stiskom roke ali objemom ali poljubom miru spravimo med seboj in si odpustimo drug drugemu (po Milanskem obredu). Pri pravoslavnem obredu tu duhovnik prosi Kristusa za odpuščanje svojih človeških slabosti in moli Ps 51 (oz. 50) Usmili se me Bog ter nato po pokaditvi oltarja prosi odpuščanja še vernike.
drugo:
Ko bi ljudje ljubili se
Ko čutiš to
O moj Bog, dopusti mi

IZPOVED VERE (Credo; poznamo dve obliki: daljša nicejsko-carigrajska (ima natančneje razložene verske resnice), ki se danes običajno uporablja pri rimskem mašnem obredu in krajša apostolska, ki se je razvila neposredno iz obrazcev za krstno izpoved vere in jo po novem lahko uporabljamo pri maši v adventnem in postnem času) je izpoved verskih resnic; svoje korenine ima v krstnem bogoslužju, v krstnem simbolu; poje se le na nedelje in na slovesne praznike; njen namen je, da se zbrano ljudstvo pritrdi na slišano in razloženo Božjo Besedo in da izpove pravilo vere z besedilom, potrjenim za liturgično uporabo ter tako obnovi in izpove skrivnosti vere, preden se začno obhajati v evharistiji. (Matej Podstenšek, Glasba pri maši – povzetek, Glasbena podoba bogoslužja, Cerkveni glasbenik, Družina 2006 (99), št. 3, str. 5) Vera je namenjena celotnemu občestvu, zato naj jo molijo ali pojejo hkrati vsi skupaj, ali izmenjaje med ljudstvom in zborom (sholo) ali pevcem solistom – kantorjem, odvisno od izbranega napeva (za to obliko vprašanj in odgovorov je še danes osnova Apostolska vera, ki jo sicer molimo pri zasebnih in ljudskih pobožnostih, npr. pri Rožnem vencu). Pri besedah »in se je utelesil« se priklonimo.
Kot spremljava ob latinski »tridentinski« sv. maši pojemo takole:
Duhovnik zapoje: Credo in unum Deum (duhovnik sam naprej recitira latinsko).
1. molilec: Verujem.
vsi: v Boga Očeta...
... na koncu pa vsi odgovorimo Amen, kar je hebrejska beseda in tu ali po krstnih obljubah pomeni »gotovo je tako, resnično je tako« (potrjujemo izgovorjene besede).