Prošnje vernikov

PROŠNJE VERNIKOV 359
Berejo ali pojejo se pri pomožnem ambonu, če je, sicer pri edinem, ki je. Če ni vernikov, ki bi prošnje brali ali peli, jih duhovnik lahko izpusti in gre od prebranega evangelija oz. pridige ali veroizpovedi kar naprej na 2. del sv. maše, torej začne s pripravo darov, saj gre tu za prošnje vernikov in ne duhovnika, seveda pa lahko duhovnik tudi sam vse prebere ali zapoje, saj je v osnovi tudi on najprej običajen vernik, potem klerik.

Redosled prošenj in vsebina naj bosta naslednja:
1.prošnja za papeža in Cerkev;
2.prošnja za potrebe družbe;
3.prošnje za ostale potrebe (družine, duhovni poklici);
4.prošnja za pokojne.
5.če je dodano tudi vabilo k prošnji po osebnem namenu, po kratki tišini ne rečemo »prosimo te usliši nas«, saj ne vemo, za kaj vsak posameznik prosi v svojem srcu, pač pa voditelj (po kratki tišini) le nadaljuje z "Molimo".

Pete ali recitirane prošnje, enako odpev: Prosimo te usliši nas; napev odpeva lahko tudi iz Marijinih in svetniških litanij ali napevi od Kyrie eleison ali odpev pesemi O moj Bog, dopusti mi ali iz vzhodne liturgije Gospodi pomiluj.

Verniki se vsedejo.