Zahvala po obhajilu

ZAHVALA PO OBHAJILU, molitev (Misal predvideva nekaj časa za tiho molitev) ali pesem (psalm ali hvalna pesem) ali tišina. Spev po obhajilu ima nalogo zahvale za prejeto obhajilo. V Svetem pismu pa piše: »In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori« (Mt 26,30). Sicer pa ima ta del osnovo v 12. delu judovske pashe, hallel (hvalnica) imenovanem, ko so po zaužitju četrte čaše, čaše odrešenja in skritega opresnika, peli hvalnice (alelujne psalme).

POOBHAJILNE PESMI 461 – 467 (nekateri so mnenja, da je na tem mestu manj primerna molitev Duša Kristusova, zato naj bo že preje, na tem mestu pa naj se raje poje ali moli slavilne in zahvalne pesmi oz. molitve)
Ps 113 (112) Aleluja!, Ps 115 (113 B) Ne nam, Gospod, Ps 116 (114-115) Ljubim Gospoda, Ps 117 (116) Hvalite Gospoda in Ps 118 (117) Zahvaljujte se Gospodu
Jezus naj živi! 419
Jezus, tebi živim
Hvali, svet, odrešenika 425
Mogočno se dvigni 433
Zapojte hvalnico 435 (parafraza hvalnega oz. himničnega psalma)
Hvaljen (Benedictus)
Zaharijev spev: Zdaj odpuščas (Nunc dimittibus)
drugo:
Bodi hvaljen, o Gospod
Hvala
Hvalite vsi rodovi
Moja duša Tebe naj slavi
Najlepšo pesem Tebi bom zaigral
O moj Gospod, bodi zahvaljen
Slavi Boga
Slavim Boga
Zahvaljujte se Gospodu (Bogu) (Taize)
za Marijine praznike:
Moja duša poveličuje Gospoda 38 (Magnificat)
Blagri (ti se sicer v pravoslavni, Vzhodni liturgiji sv. Janeza Zlatoustega pojejo po berilu)
Iz Vzhodne, pravoslavne liturgije je npr. tu možno uporabiti pesmi iz liturgije sv. Janeza Zlatoustega: Videhom svet, Da ispolnjatsja.